30/03/2017

SIA „Iecavnieks & Co” ir noslēdzis 13.04.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/17

SIA „Iecavnieks & Co” ir noslēdzis 13.04.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/17 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kura ietvaros apmeklējis izstādi „POLAGRA FOOD 2016”, kas norisinājās Poznaņā, Polijā no 26.09.2016. līdz 29.09.2016.. Atbalsts izstādes apmeklēšanai saņemts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001) ietvaros.