KSA (korporatīvā sociālā atbildība) ir brīvprātīgas biznesa iniciatīvas, kas labvēlīgi skar sabiedrības sociālos apstākļus, valsts tautsaimniecību un apkārtējo vidi. Domājot par ilgtspēju, rūpējamies par sava uzņēmuma nākotni - lai arī nākamajām paaudzēm biznesa vide būtu tāda, kurā ir iespējams pelnīt, kur pastāv pirktspējīgs patērētājs, ir saglabāti resursi un ir godīgs tirgus.

Īstenojot KSA prakses, kas sniedzas pāri normatīvo aktu prasībām, veicam aktivitātes vairākos virzienos:
• Uzņēmuma iekšējie jautājumi (drošības un labklājības nodrošināšana darbiniekiem un viņu ģimenēm);
• Kultūras pasākumu, mākslas, zinātnes atbalsts;
• Labdarība;
• Ieguldījumi ekonomikas attīstībā;
• Atbildība par apkārtējo vidi;
• Videi draudzīgu tehnoloģiju attīstība un izmantošana;
• Biznesa ētikas ievērošana.

SIA „ Iecavnieks&CO” komandas izvirzītās galvenās vērtības ir cilvēki, ar kuriem komunicējam, vide, kurā dzīvojam, un produkti, ko lietojam. Tādēļ nav šaubu par izvirzītajiem mērķiem – attīstīties, pilnveidoties, lai piedāvātu patērētājiem drošu, kvalitatīvu, dabīgu pārtiku, nekaitējot apkārtējai videi.

Uzņēmuma „zaļo domāšanu” apliecina izmantotā augstvērtīgā tehnoloģija, kas ļauj iegūt dabīgus produktus, nepievienojot nekādas pārtikas piedevas, izmantojot dabai draudzīgus iepakojumus, šķirojot atkritumus.

Lai cilvēki varētu produktīvi un efektīvi strādāt, ļoti būtiska ir darbinieku apmierinātība ar darbu un darba apstākļiem. Uzņēmumā liela vērība tiek veltīta darba aizsardzības pasākumu plānošanai un īstenošanai,  ražošanas līdzekļu uzturēšanā, darba un atpūtas telpu labiekārtošanā, darbinieku apgādē ar darba apģērbu, apaviem, induviduālajiem aizsardzības līdzekļiem. Tiek organizētas apmācības, kursi , semināri, profesionālā līmeņa paaugstināšanai. Regulāri tiek veikta darbinieku nosūtīšana uz obligātām veselības pārbaudēm. Ir veikta katras darba vietas darba vides riska faktoru izvērtēšana, lai izslēgtu jebkuru bīstamību.

Mums ir svarīgi būt tiešā kontaktā ar savu patērētāju, lai izprastu viņa vēlmes , tādēļ tiek uzklausīta katra atzinība, ieteikums , sūdzība, kura tiek izskatīta un patērētājam ir sniegta atbilde telefoniski vai elektroniskā veidā.

SIA ''Iecavnieks&Co'' iespēju robežās atbalsta skolas, sabiedriskas organizācijas un biedrības. Vairāku gadu garumā atbalsts tiek sniegts Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācijas Bauskas nodaļai, Bruknas  Kalna svētību kopienai, Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrībai ''Bauska'', Latvijas Bērnu bāreņu fondam. Esam atbalstijuši dažādus pasākumus un projektus Iecavas novadā, Iecavas vidusskolā, snieguši atbalstu studentiem LLU un Rīgas Tehniskajā universitātē.  Atbalstot skolēnu veiksmīgas karjeras veidošanu, vairākus gadus piedalījāmies projektā'' Esi līderis''.