Notikumi

EIROPAS SAVIENĪBAS LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI 15.11.2017

<p>SIA "Iecavnieks & Co" ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu ir īstenojis dažādus projektus. </p>

SIA "Iecavnieks & Co" ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu ir īstenojis dažādus projektus.SIA “Iecavnieks & Co” un SIA ”Zeltezeri” kopprojekts meliorācijas rekonstrukcijai

Projekta Nr.13-06-L12500-000279

SIA „Iecavnieks & Co” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 125 “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” aktivitātes lauksaimniecības zemēs “Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija” un aktivitātes meža zemēs “Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija” līdzfinansēto projektu Nr. 13-06-L12500-000279 ir veikusi meliorācijas sistēmu rekonstrukciju.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Integrēto un Bioloģisko Eļļas augu sēklu pārstrādes līnijas iegāde, ar aukstās spiešanas tehnoloģiju iegūstot nerafinētas eļļas un šķiedrvielām bagātos linsēklu raušus

Projekta Nr.14-00-L12300-000058

SIA „Iecavnieks & Co” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” līdzfinansēto projektu Nr. 14-00-L12300-000058 ir iegādājusies un uzstādījusi eļļas augu sēklu pārstrādes līniju.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

atpakaļ